Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy beskriva hur vi på Sölvesborgs Resebyrå säkerhetsställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller resebeställning, uppföljning och information.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullfölja förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar.

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Födelsedatum
  • Kön
  • Passkopior

Sölvesborgs Resebyrå AB lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part som flygbolag, hotell, bussbolag och rederier för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att kontakta oss.

Sölvesborgs Resebyrå AB

Therese Persson