1500 kr rabatt/bokning på Vings avresor 1/5-30/9 2022.
Rabatten gäller nybokningar 3-16/12