Väldigt många kommer att behöva förnya sitt pass när resandet så småningom kommer igång igen.
Det kommer att leda till mycket långa väntetider om alla väntar till sista minuten för att förnya sitt pass.
Om du vill vara säker på att ha giltiga resehandlingar ber vi dig därför att se över giltighetstiden på ditt pass i god tid!
Kom ihåg att ett pass är giltigt i fem år för dig över 12 år.