UD har fattat beslut om att från och med den 27 augusti häva avrådan för icke-nödvändiga resor till Bulgarien, Nederländerna och Rumänien.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet* samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 9 september 2020.

*Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovenien och Slovakien.

Övriga länder
UD förlänger samtidigt avrådan från icke-nödvändiga resor till resten av världen till och med den 15 november.

VÄLKOMNA!!!!