Gäller sommarens resor med avresa 1/5-30/9, även redan prisnedsatta resor.